11

сеп

ribbon

Учени от БСУ анализираха вестникарския език

Публикувано в: Образование; (14) прочитания
От: pointburgas

Монография над деветстотин страници изследва промените в езика на родната преса от последните години. Научният труд е дело на екип от Бургаския свободен университет по приключилия тригодишен проект „Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти в медийния език на пресата в България”.

Резултатите от него представи проф. дпн Галя Христозова. По време на изследването са наблюдавани 13 вестника: Труд, Новинар, 24 часа, Капитал, Дневник, Телеграф, Дума, Експрес, Монитор, Сега, Стандарт, 168 часа, Уикенд. Темите, които са анализирани, са: Етнос; Европейски съюз; Криза в политическия и в социалния живот; Криза в културата; Образът на политиците; Протести на гражданите. Проведени са се четири представителни анкети от агенциите: „Медиана”; „Галъп Интернешънъл” и „Сова Харис”. В резултат на мащабната събирателска и научноизследователска дейност, в която участват и студенти по Журналистика, се разработи иновационен модел за формиране на компетентности и диагностичен инструментариум за изследване на използвания медиен език в България спрямо националната идентичност на българина, културно-историческата компетентност на журналиста и характеристиките на социалната среда.

Резултатите от научноизследователската дейност са публикувани в над 35 статии, 2 монографии. Проведена е и научна конференция с над 30 участници от университети в цялата страна. Общо са публикувани над 1700 страници по темата на проекта. В процес на подготовка е обширна монография, включваща цялостната изследователска работа на екипа в периода 2009-2013 година.
В момента БСУ работи по над 10 национални и международни научноизследователски проекта на обща стойност 1 милион и 300 000 лева и над 100 000 евро. Последният проект, спечелен от БСУ, с ръководител отново проф. дпн Галя Христозова, е „Създаване на система за кариерно израстване на преподавателите в БСУ и на система за повишаване и надграждане на квалификацията им”. Проектът е с продължителност 20 месеца и включва курсове за квалификация по информационни технологии, чужд език, курсове, свързани с усъвършенстване на преподавателската работа.


Подобни публикации
    няма намерени