10

юни

ribbon

Индийски информатици гостуваха в БСУ

Публикувано в: Образование;
От: pointburgas

Публична лекция изнесоха в БСУ д-р Рангасами Парвати и нейната докторантка Субраваяласу П. Гийта от дамския колеж „Велалар” в Ирод, Тамилнаду, Индия. Лекцията пред студенти от специалност „Информатика и компютърни науки” 3 курс и преподаватели от Центъра по информатика и технически науки бе организирана от Образователна програма „Информатика и компютърни науки” по покана на доц. д-р Даниела Орозова.

Научните интереси на лекторите са в областта на интуиционистки размитите множества (ИРМ) – най-силното разширение на понятието размити множества, което стои в основата на едно от съвременните направления на информатика, т.нар. софт компютинг.
Понятието размити множества е въведено през 1960-те години от проф. Лотфи Заде, а разширението му ИРМ е въведено от българина проф. Красимир Атанасов през 1983 г. С един вариант на понятието – темпорални ИРМ, се занимава Гийта, а Парвати – с приложението на ИРМ към разпознаването на образи и техники за клъстерен анализ.
За Гийта това беше първо посещение в България, докато за д-р Парвати – трета визита в страната ни по силата на двустранен проект между колежа „Велалар” и Института по биофизика и биомедицинско инженерство в БАН.
Зам.- ректорът по учебната дейност на БСУ доц. д-р Милен Балтов поздрави гостите и приветства инициативата.


Подобни публикации