28

фев

ribbon

Политическата държава е срещу Държавата на духа

Писателският съюз подкрепи протестите

Публикувано в: Култура;
От: pointburgas

 

„Паметливи свидетели на небивала бедност и невиждана несправедливост, ние заявяваме, че днес не само гладът и недоимъкът изтощават съзидателните сили на Отечеството. Днес става ясно, че политическата държава се е опълчила срещу Държавата на духа, създадена от Кирил и Методий с българската азбука, с българските книги.“, заяви днес в специална декларация Съюзът на българските писатели.


Творците на словото поставят в обръщението си няколко искания към бъдещото Народно събрание, между които закон за защита на българския език, премахването на ДДС върху българската книга, подпомагане от държавата на родната литература.

Пълният текст на декларацията:

ДА СЪХРАНИМ ДЪРЖАВАТА НА ДУХА

ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ

Ние, българските писатели, споделяме съдбата на българския народ и в тези съдбоносни дни на протести сме отново с въжделенията и надеждите на милиони наши съотечественици! Паметливи свидетели на небивала бедност и невиждана несправедливост, ние заявяваме, че днес не само гладът и недоимъкът изтощават съзидателните сили на Отечеството. Днес става ясно, че политическата държава се е опълчила срещу Държавата на духа, създадена от Кирил и Методий с българската азбука, с българските книги. Разруха обхваща книжовността – вековечната опора на националното достойнство и националната независимост в света на двадесет и първия век!
Ето защо ние на свой ред провъзгласяваме неотменното право на българския народ на култура, образование и просвета според стародавни възрожденски традиции в разумно съчетание с напредничави съвременни идеи.
В забележителното време на своя стогодишен юбилей Съюзът на българските писатели с първи почетен председател-основател Иван Вазов представя на бъдещото правителство и на бъдещото Народно събрание следните искания:
1. Да се приеме Закон в защита на българския език от лингвистични замърсители, за да се възвърне живата родна реч в психологическото пространство на целокупното Отечество.
2. Да се осигури превес на българската духовност в учебните пособия и в образованието на всички равнища.
3. Да се премахне Данък добавена стойност върху българската книга, който не отчита творческата същност на художествената литература и я изравнява с елементарни трудови дейности.
4. Да се определи осемдесет и пет процентна квота на българския език в музикалните емисии по националния ефир и във всеобщата интонационна среда.
5. Да се узаконят експертни квоти за Съюза на българските писатели в Съвета за електронни медии, в ръководствата на Българското национално радио, Българската национална телевизия, Българската телеграфна агенция, Националния дворец на културата, Министерство на културата, Министерство на образованието, Министерство на външните работи и други институции.
6. Определен процент от стойността на всяка издадена у нас чуждестранна книга да се отчислява за специален „Фонд за подпомагане на българската художествена литература” като данък за предоставено право на конкуренция на свободния книжен пазар.
Нашите искания са недвусмислен принос към укрепването на законните и моралните устои на обществото!
Ние приканваме към съзидателни действия всички граждански организации и държавни институции!
Велики предшественици ни повеляват да възродим и да въздигнем България над злощастното днешно време!

27 февруари 2013 – Сто години Съюз на българските писатели.

today
adverb: today

Подобни публикации