20

окт

ribbon

Хотелите ще плащат данък на общините

Размерът му ще зависи от броя на леглата и категорията

Публикувано в: България;
От: pointburgas

Хотелите и други места за подслон вече ще плащат туристически данък на общините, предвиждат поправки в Закона за местните данъци и такси, публикувани от Министерството на финансите. Този местен данък ще замени сега плащаната от туристите такса за всеки ден престой в хотелите. Той бе поискан от Националното сдружение на общините миналата седмица, според които е по-справедливо да се определи такъв местен данък според броя на леглата и категорията на съответното място за подслон, а хотели, къщи и за гости други обекти да си търсят начин да го калкулиран в цената си.


Многократно през годините е ставало дума за това, че туристическите такси, които и в момента хотелите са длъжни да внасят в общините, се прибират от посетителите, но после се отчитат по-малък брой нощувки и парите остават в некоректните собственици на хотели.

Форма на данък лукс също е заложена в проектозакона, като е предвидено за недвижимите имоти с данъчна оценка над средната за съответната община размерът на данъка да е завишен с 30%.

Предприемачите, които организират дейността си така, че да плащат патентен данък, и които извършват до три патентни дейности през цялата година, ще дължат само данъка с най-висок размер от тези дейности. Така отпада облекчението да заплащане на 50 процента от размера на данъка при извършване на две дейности от едно лице. Министерството на финансите посочват, че целта е да се прекъсне честата практика определени лица да подават за извършване на повече от една дейност и да ползват облекчението единствено с цел заплащане на по-малко данък.


Подобни публикации