24

ное

ribbon

Надомниците – с договори и осигурителен стаж

Около половин милион работят вкъщи

Публикувано в: България;
От: pointburgas

Надомните работници ще имат трудови договори, ще плащат осигуровки и ще трупат стаж предвиждат две национални споразумения – за регулиране на надомния труд и за осъществяване на дистанционна работа, които бяха подписани в Министерския съвет.

В България като че ли преобладава мнението, че надомната работа и неформалната заетост като цяло е остаряла форма на труд, която не е част от модерната политика, показва анализ за състоянието и проблемите на надомните работници в България, изготвен от КНСБ.

Данните от изследвания в Европа и света обаче сочат, че този начин на труд има трайно присъствие.

У нас са анкетирани 525 надомни работници в 10 района на страната. От тях половината са на възраст 50-65 години, 15% са пенсионери. Най-голям е броят на занаятчиите – над половината. 55% сами произвеждат и реализират продукцията си.

Като цяло липсва статистика за броя на хората, работещи вкъщи, нито за размера на произвежданата от тях продукция, но по данни на КНСБ те са между 300 и 500 хиляди души.


Подобни публикации