20

дек

ribbon

Логото с розата – баница може да изчезне

За 3 милиона туристически бранд “България” ще ни прави леснопродаваеми

Публикувано в: България;
От: pointburgas

Символът на розата може да бъде премахнат като лого на българския туризъм, съобщиха Анелия Генова и Николай Йотовски от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Те представиха проект за туристически бранд „България”, на стойност от близо 2,9 млн. лева.

Той предполага анализ на пазара и на конкурентите на страната ни. В рамките на проучванията ще бъде поставен акцент върху разпознаваемостта на логото и ако се окаже, че тя не е задоволителна, то ще бъде променено.

Сегашното лого е национално, а не туристическо и беше одобрено през 2004 г. от Съвета за европейска интеграция. За него бяха похарчени 240 хил. лв. по комуникационната стратегия за присъединяване към ЕС. Розата беше част от проекта “Промоция България”, по който се направи още слоган и цялостна концепция за реклама на туристическия бранш.

Въпреки добрите намерения, логото далеч не се хареса. Масовата публика го оприличава до днес било на баница, било на зле изпържено яйце.

“Първо, очакваме да разберем видимата част на този бранд, тоест това, което виждат нашите потребители – лого, слоган и визия на продукта, наречен туризъм в България. Това обаче ще можем да го кажем на един по-късен етап. Дали ще има промяна на това лого, дали ще има нов слоган и какъв ще е той.

Най-вероятно ще има промяна в слогана. Защото ние трябва да разберем  наистина какво очакват да получат потребителите от България. Тоест ние да се идентифицираме с нещо уникално, нещо, което ни отличава от другите дестинации, прави ни неповторими и лесно продаваеми за тях.”  заяви, Йотовски.


Подобни публикации