3

май

ribbon

Животът /пак/ поскъпва, доходите намаляват

Публикувано в: България;
От: pointburgas

Издръжката на живот продължава да расте. Това показват резултатите от  проучване на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ. С нови 3,3% са нараснали необходимите средства за нормално съществуване в страната през първото тримесечие на 2011 г. В стойностно изражение сумата достигна до 528,14 лв., което означава, че за нормалното съществуване на 4-членно домакинство (двама възрастни и две деца) са необходими 2 112 лв. месечно.

Основните фактори, които влияят върху нарастването на издръжката на живота през март 2011 г. са, повишените от 1 януари акцизни ставки върху кокса и въглищата, автомобилните бензини, цигарите, поскъпването на основните селскостопански продукти, храните и горивата в световен мащаб, което се пренесе автоматично на българския пазар.

По отношение динамиката на цените от началото на година се наблюдава трайна тенденция на покачване на цените на основни хранителни стоки. Поскъпването общо при хранителните стоки, напитки и тютюневи изделия през първото тримесечие е 5,6%, а в годишен план ръстът е от 11,5%, който е своеобразен рекорд и излиза извън обичайните параметри през последните три години.

Ако през същия период на миналата година по-високите цени при тази група се диктуваха от сезонно обусловените плодове и зеленчуци, то сега при редица други основни хранителни стоки, скокът е шокиращ.  Хлябът и зърнените храни отбелязват средно поскъпване с 8,5%, при цените на хляб поскъпване е с 10,1%, а при хлебни и тестени изделия със 7,7%, пшеничено брашно поскъпва през първото тримесечие с 6,3%, а на годишна база с 37,8%.

Особено чувствително върху издръжката на живота се отразява поскъпването на групата „Захар, мед, шоколадови и захарни изделия” с 16,3%, като водещо е поскъпването при захарта с 35,1%, а при шоколадовите и захарните изделия средно с 8,2%. Традиционно високи за сезона се задържаха цените на плодовете и зеленчуци. Като цяло плодовете са поскъпнали с 9,0%, а зеленчуците – с 23,3%.

Доходите на домакинствата по данни на НСИ през 2010 г. бележат намаление с 1,4% спрямо предходната година. Средномесечният общ доход на лице от домакинство (318 лв.) представлява 60,2% от необходимите средства за издръжка на живота. Работната заплата продължава да бъде основен източник на доходи, като формира 50,9% от общия доход на домакинствата, но в сравнение с 2009 г. делът й е намалява с 1,3 процентни пункта.


Подобни публикации