23

май

ribbon

Бъдещ инженер-химик се отличи на научна сесия

Публикувано в: Образование; (35) прочитания
От: pointburgas

Студентката Гюлюмсер Халил от Факултета по технически науки на бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров”, специалност „Химично инженерство” бе отличена на Студентската научна сесия на Русенския университет „Ангел Кънчев”. Форумът се проведе в рамките на Майските тържества на Университета.

За участие в секция „Химични и биохимични технологии” бяха одобрени общо 18 доклада. Студентката от бургаския университет се представи с доклад на тема „Оптимално разпределение на производствени мощности и вредни емисии при производството на биодизел” с научни ръководители маг. инж. Боряана Димитрова и доц. д-р инж. Драгомир Добруджалиев. Разработката предизвика голям интерес със своята актуалност-производство на екологичния биодизел и възможността за локализация на производственните мощности при минимални вредни емисии в Североизточна и Северноцентралната част на България.
Судентката беше наградена с грамота и материална награда, въчени лично от Ректора на РУ проф. дтн инж. Христо Белоев. Така беше подадена още една заявка за успешна реализация на бъдещите млади инженери.


Подобни публикации
    няма намерени