21

май

ribbon

Студенти от четири държави специализират PR 2.0 в БСУ

Публикувано в: Бургас; (9) прочитания
От: pointburgas

С лекция по “Реклама 2.0″ стартира проектът “Европейски аспекти и национални практики на PR 2.0″. Интензивното обучение по онлайн връзки с обществеността в БСУ се осъществява за първи път в България и цели участниците да развият умения и компетенции в използването на ефективна двустранна комуникация в социални мрежи и медии.

Студенти и преподаватели от Бургаския свободен университет, Политехническия институт на Порталегре (Португалия), университета в Тарту (Естония) и университета Яшар (Турция) са партньорите, участващи в този проект. Обучението стартира на 20-и май и ще продължи до 29-и май 2013 г. Екипът по проекта доц. д-р Дияна Попова (ръководител) и ас. Милен Филипов обясниха, че обучението е насочено към стратегическото използване на социални медии и мрежи за водене на двустранна комуникация, онлайн брандинг, SEO оптимизация на онлайн текстове и др.
В продължение на десетте дни общо двадесет студенти и петима преподаватели ще обменят опит. През всеки един от дните по един преподавател от всяка страна ще води лекция, свързана с иновативните подходи в PR-а и рекламата и потенциала на глобалната онлайн комуникация. И тъй като тенденцията е клиентите да са активна страна в бизнес взаимоотношенията, са застъпени теми, свързани с това как организациите да общуват ефективно както със своите потребители, така и с вътрешните си публики. Работният език е английски. Силни страни на проекта са работата в смесени групи и практическите задачи, които участниците да изпълняват за време.
Зам-ректорът по НИД и международно сътрудничество проф. дпн Галя Христозова и деканът на Центъра на хуманитарни науки доц. д-р Евелина Динева приветстваха гостите и им пожелаха наред с обучението да създадат и добри приятелства в България.
Проектът се осъществява по Интензивните програми на Еразъм. Амбицията на екипа от БСУ е следващата година проектът да се осъществи в някой от другите партньорски университети.