4

ное

ribbon

Първото българско отличие Балцерович получи от Бургас

Световноизвестният икономист стана почетен доктор на университет “Проф. д-р Ас. Златаров”

Публикувано в: ОбразованиеБургас;
От: pointburgas

“Ако искаш да имаш по-добра система, по-добра държава, по-висок стандарт на живот – организирай се в най-различни форми, които са достъпни на гражданското общество, за да можеш да избираш.”, заяви вчера в Бургас “бащата на шоковата терапия” проф. Лешек Балцерович.
На тържествена церемония световноизвестният полски реформатор бе обявен за доктор хонорис кауза на бургаския университет “Проф. д-р Ас. Златаров”. Отличието му бе връчено от ректора на висшето училище проф. дтн Петко Петков на тържествено заседание на Академичния съвет във Факултета по обществени науки.

“Преди всичко аз искам да благодаря за това отличие. Това е първата титла, която получавам в България. Предполагам, че решението на университета е свързано с моята работа, насочена към трансформация и бих искал няколко думи да кажа по този повод.”, подчерта проф. Балцерович.
Според него преди всяка голяма промяна трябва да се решат три въпроса. На първо място трябва да се установят какви са условията, т.е. да се постави диагноза.
На второ място, какво искаме да постигнем, каква система искаме да изградим. Обикновено искаме една по-добра система от съществуващата в момента.
И третият въпрос е как да преминем от лошата изходна ситуация към по-добрата.
“И в началото на този преход трябваше да си отговорим какво означава тази по-добра система?
Мисля, че сме имали достатъчно знания, за да дадем нейната дефиниция. Това е широк обсег на индивидуални свободи, което пък е свързано със създаването на такава държава, от която хората не биха се страхували и която би пазила тези свободи.
Наложителни бяха решителни реформи, за да преминем от социализма към капитализма. И от какъв тип – основна редукция на влиянието на държавата, което пречи на реформите. Става дума за либерализацията, приватизацията и стабилизирането на финансите. Това е едната част от промените, която е много важна.
Втората част се състои в това, че се укрепва държавата там, където е необходимо за хората – полиция, прокуратура и съдилища. И двата вида реформи са протекли в различните държави по различен начин. В зависимост от скоростта им, ситуацията в различните страни се различава.
Резултатите от редица изследвания са много ясни – колкото са повече реформите от първия и втория тип, толкова по-добра е ситуацията в дадената държава.”, заяви проф. Лешек Балцерович.
По думите му свободата и демокрацията означават само възможност, а не гаранция за добруване. Дали демокрацията и свободата ще бъдат гаранция за развитие зависи от това, с каква сила се мобилизират самите хора. Преди всичко трябва да се подкрепят реформи, без които няма развитие на държавата.
“Искам да кажа, че това е най-важната задача при демокрацията. Ако искаш да имаш по-добра система, по-добра държава, по-висок стандарт на живот – организирай се в най-различни форми, които са достъпни на гражданското общество, за да можеш да избираш.”, завърши академичното си слово новият почетен доктор на бургаския университет.


Подобни публикации