16

мар

ribbon

Борса ориентира кандидат-студентите в Бургас

Публикувано в: Справочник;
От: pointburgas

22 български университета участват в кандидатстудентска борса 2012, която се провежда в Младежкия културен център в Бургас. Тя бе официално открита от Йорданка Ананиева, зам.-кмет и доц. Петранка Пипева, зам.-ректор на университет “Проф. д-Ñ€ Асен Златаров”.

Бъдещите студенти и техните родители ще научат повече за условията за кандидатстване, ще могат да получат подробна информация за предлаганите специалности и графиците за провеждане на изпитите, социално-битови условия, възможности за реализация след завършване на висшето образование.
Ð’ изложението със свои щандове участват Икономически университет-Варна, Стопанска академия-Свищов, Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”, Пловдивски университет ”П. Хилендарски”, Университет по архитектура, строителство и геодезия – София, Русенски университет ”Ангел Кънчев”, Университет по хранителни технологии-Пловдив, Висше военноморско училище ”Н.Й.Вапцаров” Варна и др.


Подобни публикации