29

юни

ribbon

Въпросът за имуществените права на тракийските бежанци отново поставен в Европейския парламент

Публикувано в: Светът;
От: pointburgas

Евродепутатът Маруся Любчева отправи питане към Върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност г-жа Катрин Аштън, дали тя не счита, че трябва да се проследи напредъка по изпълнение на резолюцията от 2008 година, в която Европейският парламент включи въпроса за необходимостта от решаване на нерешените въпроси на Турция със съседни държави, включително с България по отношение имотите на тракийските бежанци.

Любчева се включи в дискусията с г-жа Аштън на редовно заседание на комисията по външна политика, на която се обсъждаха актуални въпроси от външнополитическите отношения на ЕС. Тя мотивира въпроса си със защита правата на човека, като подчерта, че той принципно е свързан с преговорите на ЕС за членството на Турция по главата за правата на човека:„Подкрепяйки Турция за член на Европейския съюз и имайки предвид преговорите по главата за правата на човека, поставям въпрос, който стои нерешен в двустранните отношения между Турция и България и това е тракийският въпрос, отнасящ се до имуществените права на тракийските бежанци”.
Отговорът на г-жа Катрин Аштън е, че този въпрос ще се следи в хода на преговорите.
След заседанието г-жа Любчева коментира, че не е съвсем удовлетворена от краткия отговор, но определено го счита за обещание въпросът наистина да се следи и да намери своето решение. „Ще поддържам вниманието на комисията по външна политика по този въпрос и съм убедена, че колкото и да е трудно, той ще има своето положително развитие. Зная, че той зависи и от поведението на българските институции и ще се постарая той да бъде и на тяхното внимание”, каза тя.
Тя постави пред г-жа Катрин Аштън и въпроса за създаване на Черноморска стратегия, отчитайки важността на Черно море като трансферна зона на енергийни ресурси, зона в която се правят опити за добиване на енергийни суровини. „Въпросът ми е свързан с развитието на Черноморския регион и считам, че трябва да се върнем към изработването на Черноморска стратегия, поради неоправданото забавяне на работата по този въпрос”, каза Любчева.
В отговора си г-жа Аштън подчерта важността на региона и на Черно море, особено за диверсификацията на енергийни ресурси за Европа, както и необходимостта от създаване на стратегия за Черноморския регион.


Подобни публикации