23

юли

ribbon

БСУ ще проучва какви кадри иска бизнеса

Публикувано в: Образование;
От: pointburgas

Бургаският свободен университет ще представи в четвъртък проект „Партньорство между образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в БСУ“. Той се организира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и в партньорство с община Бургас и Бургаската търговско-промишлена палата.

Целта на проекта е подобряване на пряката връзка между образованието и пазара на труда чрез актуализиране и привеждане на учебните програми и планове на специалностите в отделните структурни звена (центровете) в БСУ в унисон с новите реални потребности на пазара на труда, както и чрез планиране и реализиране на съвместни дейности.
Ще бъдат проучени мненията на работодатели от Бургаска област по отношение на потребностите на пазара на труда от базисни знания и нови компетентности за нуждите на икономическия и обществения живот.
На базата на това проучване ще бъдат актуализирани съществуващите учебни програми или ще бъдат създадени нови. Те ще бъдат апробирани в академична среда с помощта и на представители на бизнеса. Ще бъдат сключени споразумения с водещи фирми от региона за планиране и реализиране на съвместни действия за повишаване на практическата приложимост на усвоените знания.


Подобни публикации