24

ное

ribbon

Реанимират нефелния ЗРАС с три проекта

ВАК остава до финала за наченатите процедури

Публикувано в: Образование; (55) прочитания
От: pointburgas

Цели три законопроекта за промени в Закона за развитие на академичния състав прие параментът в опит да реанимира нефелното си отроче. Промените предвиждат удължаване на срока на дейност на специализираните научни съвети и на Висшата атестационна комисия, за да бъдат приключени започналите вече процедури.
Законопроектите са внесени от Валентина Богданова от ПГ на Коалиция за България, от Ирена Соколова от ПГ на ПП ГЕРБ и от Министерския съвет след като Конституционниятсъд обяви 18 разпоредби и части от тях за противоконституционни.

От ПГ на Коалиция за България предлагат Висшата атестационна комисия да бъде закрита на 30 юни 2011 г., а специализираните научни съвети да прекратят дейността си на 31 май 2011 г., като за този срок се удължават изтеклите им мандати. Вносителите посочват, че предложеният проект цели да се нормализира процесът на придобиване на образователната и научната степен “доктор” и на хабилитацията на учените, чиито процедури са започнали по реда на отменения Закон за научните степени и научните звания.

Със законопроекта на Ирена Соколова /ПГ на ПП ГЕРБ/ и група народни представители се предлага отмяна на разпоредбите, според които конкретните условия и ред за придобиване на научни степени и за заемани академични длъжности се определят със съответните правилници на висшите училища и научните организации при спазване на единните държавни изисквания.

Предлага се и отмяна на създаването на Национална листа на журита, които оценяват изследователската продукция на кандидатите за научна степен, което беше искане на академичната общност.

С промените, внесени от Министерския съвет, се предлага да се отменят някои разпоредби на закона и усъвършенстване на други. Предвижда се да бъде отменена разпоредбата, която изключва решенията на Арбитражния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация от обхвата на съдебния контрол.


Подобни публикации
    няма намерени