16

юли

ribbon

Приключи международната програма по стратегическо управление в БСУ

Публикувано в: Образование;
От: pointburgas

Ректорът на Бургаския свободен университет проф. дпн Галя Христозова връчи сертификати на тридесет и тримата успешно завършили интензивната Eразъм програма „Стратегически бизнесрешения в рискова и бързопроменяща се среда”(2013-ERA-IP-2/24.07.2013).

В продължение на петнадесет дни по проекта по Програма „Учене през целия живот“ тридесет и трима студенти от Бургаския свободен университет, Барселонския университет в Испания; Политехническия университет на Бежа, Португалия; Дебреценския университет, Унгария; Университета по икономика и мениджмънт, Прага, Чехия и Тракийския университет, Одрин, Турция придобиха нови знания и формираха компетенции, които ще подобрят гъвкавостта и приспособимостта им като бъдещите млади специалисти и предприемачи към съвременните изисквания на европейските икономики, доразвиха умения като ефективна комуникация, вземане на решения в условия на неопределеност, използване на компютърни системи за обработка на информацията, математически компетенции.
Това е третата по рода си интензивна интердисциплинарна програма, която се организира в БСУ, но първата програма, която обхваща трите области на знанието: стратегически мениджмънт и предприемачество в условия на риск, математически методи в икономиката и управленски информационни системи в бизнеса.
Обучението се проведе от осем преподаватели от шестте партньорски университета и двама представители от бизнеса.


Подобни публикации