20

юни

ribbon

В БСУ ще се учи и психология

Публикувано в: Образование;
От: pointburgas

Националната агенция за оценяване и акредитация акредитира и с това легитимира обучение в професионално направление „Психология” в Бургаския свободен университет. Първите студенти – бъдещи психолози ще бъдат приети още за новата 2013-2014 учебна година.

Завършилите специалност „Психология” се реализират професионално в предприятията, учрежденията и организациите в звената за психологическо подпомагане и консултиране. Те могат да работят като психолог в образователната система, в здравни и болнични заведения, в службите за психологическо консултиране, в подразделенията на МВР и МО, в неправителствени организации, в управлението и държавната администрация, в съдебната система.
Обучението в професионално направление “Психология” в Центъра по хуманитарни науки към Бургаския свободен университет е реализация на възприетата от университета отговорност да участва в започналите обществени реформи, като бъде носител на новите идеи и тенденции в образованието.


Подобни публикации