25

мар

ribbon

Българчета не учат, емигрират в чужбина

Публикувано в: Образование;
От: pointburgas

През последните години броят на отпадащите от училище деца у нас е намалял, но се появява тенденция все повече деца да напускат училище заради емиграция на семейството в чужбина. Това сочат данните в проекта на стратегия на просветното министерство за намаляване дела на отпадащите и преждевременно напускащите училище за периода 2013-2020 година.

По данни на образователното министерство през последните четири учебни години броят на отпадналите от училище е намалял почти двойно – от 8820 през учебната 2008/2009 година на 4761 през учебната 2011/2012 година.
Най-голяма е групата на учениците, които са прекъснали образованието си по социални и семейни причини – през учебната 2011/2012 година тя наброява 2996 деца или 62.93% от всички отпаднали. Другите причини за отпадане са отсъствия и слаб успех.
От министерството определят като “особено тревожна“ тенденцията за нарастващ брой на учениците, които напускат училище поради заминаване в чужбина. Делът им само през последната учебна година е нараснал с 26.13%, а общо за периода 2008/2009 – 2011/2012 учебна година е 38.65%.
Съществуващите механизми за обмен на данни между България и страните, към които е насочен основният емигрантски поток от страната, не позволяват да се проследи каква част от заминалите в чужбина ученици продължават обучението си в държавата на новото си местопребиваване.


Подобни публикации