26

ное

ribbon

Бъдещи филолози и техният професор представиха общия си труд

Публикувано в: Образование;
От: pointburgas

Сборник статии на бъдещи бакалаври и магистри от специалността „Българска филология“ на университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и на техния преподавател проф. дфн Марияна Парзулова бе представен в Морското казино.

„Българският език в началото на ХХI век – отражение на
обществените промени“е сборник със статии на проф. дфн Марияна Парзулова и нейни студенти, посветени на българския език в периода след 1989 г. Разглеждат се въпроси, свързани с езика на медиите, с езика на политиците, с езика на рекламата, с езика на младото поколение, с Интернет езика и др. В книгата е въведена библиография, включваща около 200 заглавия, посветени на новата лексика в езика ни. Всеки един от студентите представи в анотиран вид научното си изследване, включено в упоменатия сборник.
Пред гостите – Йорданка Ананиева, зам.-кмет на община Бургас, директора на Регионална библиотека “Пейо Яворов Наталия Коцева, директори и учители на бургаски училища, студенти и представители на бургаската общественост, бе презентиран и Енциклопедичният справочник „Именуването на българите през ХХ-ХХI век.“ с автори Марияна Парзулова и Тодор Балкански.
В своята книга авторите разкриват процесите на именуването
на българите в периода ХХ-ХХI век. Въведени са именни модели, посочени са традиции при именуването както на българите като народ, така и на етнически и етнографски групи сред българите, т.е. заглавието на книгата е ангажирано и с демографския термин българска нация. Въведени са и именни модели на българи зад граница, нови имена, “родени” след 1989 г., както и имена, появили се по време на емиграция и гурбет.
За двете книги говори и издателят им – проф. Кирил Цанков – преподавател във Великотърновския университет и директор на Центъра по ономастика към същия университет.


Подобни публикации