4

апр

ribbon

Проучват древната територия на Месамбрия Понтика

Публикувано в: Култура;
От: pointburgas

В края на 2012 г. екип от учени, под ръководството на доц. Анелия Божкова от НАИМ-БАН, спечели проект към ФНИ при Министерство на образованието, младежта и науката на тема: „Месамбрия Понтика и нейната древна територия. Историческо и топографско изследване”. Проектът се реализира от НАИМ-БАН в сътрудничество с Музей „Старинен Несебър” и с участието на учени от СУ „Св. Климент Охридски”, НБУ и РИМ – Бургас.

Проектът си поставя за основна задача да намери, систематизира, идентифицира и обобщи всички съществуващи свидетелства за културни останки от античния период на града, разположени както в неговите непосредствени предели (полуострова и територията на некропола), така и в зоната на неговата предполагаема извънградска територия.
За локализацията на археологическите останки за пръв път ще бъде използван метода на „Географски информационни системи”, което ще позволи да се създаде прецизен регистър на всички археологически обекти и паметници.
От 1 април 2013 г. стартира първият етап от реализацията на проекта, който включва теренни издирвания в землищата на Каблешково, Ахелой, Медово, Александрово, Оризаре и Тънково. Извършва се локализация и регистрация на археологически обекти, съгласно изискванията на информационна система „Археологическа карта на България” и се създава устойчив археологически кадастър, който ще съдейства на институциите за опазване на културното наследство в региона.


Подобни публикации