20

юни

ribbon

Трябва подкрепа за бизнеса, създаващ работни места чрез екоиновации

Публикувано в: България;
От: pointburgas

„Нуждаем се от политика, която да облекчи трансфера на екоиновации, но това не може да стане без добра правна защита. Бизнесът трябва да бъде облекчен от съфинансиране, което ще доведе до по-голям интерес и окуражаване за участие в създаването на работни места чрез екоиновации”, заяви бургаският евродепутат доц. Маруся Любчева на проведеното обсъждане на доклада “Екоиновации – разкриване на работни места и осигуряване на растеж чрез политиката в областта на околната среда” в Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните към ЕС.

Докладът е по собствена инициатива на комисията и третира въпросите за екоиновациите, значимостта им в осигуряване на икономически растеж и създаване на работни места.
Любчева обърна внимание и на необходимостта от разширяване обхвата на финансовите инструменти и особено на уеднаквяването на изискванията, които се прилагат чрез различните програми.
„Всъщност екоиновациите се явяват едно стиково понятие и дейност, които не могат да се ограничат само в една административна структура. Те изискват сътрудничество и коопериране на усилията – от създаването на екоиновацията до ползването на нейните резултати – именно в този процес могат да се реализират зелени работни места“, подчерта в изказването си Любчева.


Подобни публикации