27

дек

ribbon

От 3 януари регистрираме газови патлаци и въздушни пушки

Глобите са солени, предвиждат се и имуществени санкции

Публикувано в: България;
От: pointburgas

МВР напомня на притежателите на газово и пневматично оръжие, че от 3.01.2011 г. започва регистрирането му.  Регистрацията е безплатна. Необходимите документи са: копие на лична карта, документ за придобиване/ако има такъв/ и самото оръжие. При регистрацията на притежателите се издава удостоверение за притежаваното оръжие.
По закон новозакупените оръжия от този тип трябва да се регистрират в двуседмичен срок. Само за закупените пред 11 септември т.г. има гратисен период от една година, който изтича на 11.09.2011 г.

Тези, които не спазят законовото изискване подлежат на санкция от 500 лв. по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия.
Ако не съобщите в полицията, че имате газов пистолет или мощна въздушна пушка, глобата е 500 лева и/или 1500 лева имуществена санкция.
Същите са наказанията и за хора, които са купили подобни “неогнестрелни” оръжия в страни от Евросъюза и не са уведомили нашето МВР в срок от 4 месеца. При повторно подобно нарушение глобата скача двойно – 1000 лв. и/или имуществена санкция от 3000 лв.
В закона са записани и глоби за онзи, който в 7-дневен срок не уведоми писмено шефа на РПУ-то, ако продаде, дари или замени газово или въздушно пушкало. Наказва се с 500 лв. и/или имуществена санкция от 1500 лв.
1 000 лева е глобата за този, който допусне малолетен и непълнолетен на стрелбище без писмено съгласие на родителите му.
500 лв. и/или имуществена санкция се налага на всеки, който допусне непълнолетен да придобие или носи газов пищов или мощна въздушна пушка.


Подобни публикации