20

окт

ribbon

С почти 5% нараснала безработицата в Бургаско

Трима от всеки петима безработни са жени

Публикувано в: Бургас;
От: pointburgas

В края на септември общият брой на регистрираните в Дирекция „Бюро по труда” безработните са 6 304 души. За община Бургас те са 4 383 души, в община Созопол са 305 души, в община Приморско – 91 души, в община Царево – 262 души, в община Малко Търново – 165 души, в община Камено – 333 души и на територията на община Средец са 765 души, съобщиха от институцията.

Наблюдава се увеличение спрямо предходния месец с 229 души или 3.77 %. Ð’ община Бургас увеличението е от 184 души, в Созопол – 20 души, в Приморско – 1 човек, в Царево – 31 души, в Малко Търново са с 9 повече. Ð’ общините Камено и Средец се наблюдава намаление съответно с трима и 13 души в броя на безработните лица.

Равнището на безработицата също се е повишило, като при 4.69 % за август, през септември е 4.87%. За община Бургас показателят има стойност 4.22 %, за община Созопол – 5.54 %, за община Приморско – 4.63 %, за община Царево – 5.54 %, за община Малко Търново – 10.93 %, за община Камено – 6.71 % , за община Средец – 11.07 %.

Входящият поток през месеца е от 1 163 безработни, увеличението спрямо предходния месец с 221 души, от които 1 114 са новорегистрираните и 49 – с възстановена регистрация. Новорегистрираните за община Бургас са 843, Созопол – 50, Приморско – 20, Царево – 55, Ðœ.Търново – 16, Камено – 37 и Средец – 93, а с възстановена регистрация съответно: в Бургас са 35 лица, в Созопол – са двама, в Приморско, Царево, Ðœ.Търново и Камено няма, а в Средец са 12.

Броят на регистрираните безработни жени в края на септември е 3 692, при 3 475 за миналия месец. Относителният им дял от общия брой безработни е 58.57 %, което е повишение с 1.37 пункта.

Безработните до 29 г. към края на м. септември са 1 083 при 1 055 за миналия месец. Делът им от общия брой безработни е 17.18 % , което бележи понижение с 0.19 пункта. Броят на безработните с намалена работоспособност е 181, това е 2,87% от всички безработни.


Подобни публикации