5

апр

ribbon

Ключ от кулата на общината и сребърен кръст на Св. Никола са сред новите отличия на Бургас

Публикувано в: Бургас;
От: pointburgas

Наредба за символиката и отличията на община Бургас ще регламентира новите отличия и звания, с които кметът и ОбС ще удостояват за заслуги и принос към града български и чуждестранни граждани. Учредяват се общо пет отличия: „Ключът от кулата” на община Бургас, медал „За достойна служба”, почетен гражданин на община Бургас, почетен съветник на община Бургас (за чест и достойнство, за доблест и смелост, за просвещение и култура, за човеколюбие и състрадателност) и Кавалер на „Сребърния кръст на Свети Николай”.

„КЛЮЧЪТ ОТ КУЛАТА” НА ОБЩИНА БУРГАС представлява плакет с герба на град Бургас, с врязан и монтиран в него стилизиран ключ, придружен от медал. Той се връчва от кмета на града без решение на общинския съвет. Кметът награждава с „Ключът от кулата” български и чуждестранни граждани за заслуги в изпълнението на своя граждански или служебен дълг, принос в развитието на град Бургас, съхраняването на историческата памет на града и дарителството, както и на високи гости на града съобразно протокола.
МЕДАЛ „ЗА ВЯРНА СЛУЖБА” НА ОБЩИНА БУРГАС представлява отличие, на което е изобразен гербът на общината на фона на знамето на града. Той се връчва от кмета на града без решение на общинския съвет. Кметът награждава с почетна значка служители от администрацията на община Бургас за особени заслуги при изпълнение на служебните си задължения, навършване на годишнини, промяна на местоработата и други.
С ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА БУРГАС се удостояват български и чуждестранни граждани с особено големи заслуги и принос към града и жителите му. Удостоените с посоченото звание не могат да бъдат повече от седем в рамките на една календарна година. На наградените със званието Почетен гражданин на община Бургас се връчва Решението на общински съвет – Бургас, оформено във вид на грамота в специална рамка и възпоменателен медап. Предложенията за удостояването на български или чуждестранни граждани с това звание могат да правят кметът на община Бургас или най-малко петима общински съветници. Решението на Общинския съвет за удостояване с това звание се приема при явно гласуване, когато за него са гласували повече от половината от общия брой на общинските съветници. Гражданинът, удостоен с това звание, има право да бъде включен в официалния протокол на община Бургас на националния празник на Република България, празника на Бургас и при всички други традиционни и официални български празници, градски и национални тържества и ритуали.

С ПОЧЕТЕН СЪВЕТНИК НА ОБЩИНА БУРГАС се удостояват български граждани с особено големи заслуги и принос към града и жителите му, за дълъг период от време, в определена област на обществения живот. Удостоените с посоченото звание не могат да бъдат повече от четирима в рамките на една календарна година. Предложенията за удостояване със званието могат да правят председателят на Общинския съвет; кметът на община Бургас и/ или най-малко една четвърт от общинските съветници. Решението на общинския съвет за удостояване с това звание се приема при явно гласуване, когато за него са гласували гювече от две трети от общия брой на общинските съветници.

КАВАЛЕР НА „СРЕБЪРНИЯ КРЪСТ НА СВЕТИ НИКОЛАЙ” представлява сребърен кръст с украса и орнаменти, закачен на лента, с цветовете на знамето на община Бургас, придружен с грамота.
Званието е най-високото отличие, с което се удостояват български и чуждестранни граждани за изключителни заслуги и принос към града и жителите му. Предложенията за удостояването със званието се правят от председателя на общинския съвет, кмета на община Бургас или най-малко две трети от общия брой на общинските съветници. Решението на общинския съвет за удостояване със званието Кавалер на „Сребърния кръст на Свети Николай” се приема при явно гласуване, когато за него са гласували повече от три четвърти от общия брой на общинските съветници. Кавалерът има право да бъде включен в официалния протокол на община Бургас и да носи „Сребърния кръст на Свети Никола” на националния празник на Република България, празника на Бургас и при всички други традиционни и официални български празници, градски и национални тържества и ритуали в общината.


Подобни публикации