9

ное

ribbon

Екооценката за тръбата пак ще се доработва

Публикувано в: Бургас;
От: pointburgas

Отрицателно становище за екооценката на проекта за строежа на петролопровода “Бургас-Александруполис“ даде екоминистерството на околната среда и водите в София и върна за доработка доклада за оценката за въздействие на проекта върху околната среда (ОВОС).

Негативно е и отношението на ведомството по оценката за съвместимост на проекта със зоните от европейската екомрежа НАТУРА, през които минава българския участък от трасето на тръбата. В двата доклада има неясноти и съществени пропуски, поради което Министерството на околната среда и водите (МОСВ) ги връща за доработване на българския клон на проектната компания инвеститор в тръбата “Трансболкан Пайплайн“. Дружеството има два месеца да отстрани причините за забележките.


Подобни публикации