2

май

ribbon

Работата ни носи главно стрес

Публикувано в: Светът;
От: pointburgas

Стресът на работното място нараства според 8 от всеки 10 участници в мащабно общоевропейско проучване. Свързаният с работата стрес поражда загриженост сред голямото мнозинство от европейската работна сила според заключението от второто Европейско проучване на общественото мнение относно безопасните и здравословни условия на труд.

В рамките на проучването, което е проведено от Ipsos MORI по поръчка на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), са взети мненията на повече от 35 000 представители на широката общественост от 36 европейски страни относно актуални въпроси, свързани с работните места, включително свързания с работата стрес и значението на безопасността и здравето при работа за икономическата конкурентоспособност и в контекста на по-продължителния трудов живот.
Осем от всеки десет души (80%) от активното население в цяла Европа изразяват мнението, че броят на хората, страдащи от свързан с работата стрес, ще нарасне през следващите пет години, а 52% от респондентите очакват, че този показател ще „нарасне рязко”. Тези данни отразяват резултатите от проведеното от EU-OSHA проучване за новите и нововъзникващите рискове в предприятията (ESENER), в рамките на което 79% от ръководителите в предприятията са изразили мнението, че стресът е проблем за техните дружества, което означава, че стресът на работното място е не по-малко важен проблем за дружествата от трудовите злополуки.
Свързаният с работата стрес е едно от най-големите предизвикателства в областта на безопасността и здравето при работа в Европа, което има висока цена за хората и икономическата ефективност. Наред с горното, резултатите от проучването съдържат констатацията, че голямото мнозинство от европейците (86%) са съгласни, че прилагането на добри практики в областта на безопасността и здравето при работа е необходимо, за да се осигури икономическата конкурентоспособност на дадена страна, като 56% от респондентите изразяват пълно съгласие с това твърдение.

Снимка City Connect News


Подобни публикации