20

окт

ribbon

ЕС поиска гарантирани минимални доходи

Публикувано в: Светът;
От: pointburgas

Евродепутатите предложиха въвеждането на схеми за минимален доход във всички държави членки на ЕС като начин за борба с бедността в доклад по собствена инициатива, съобщи бюрото на ЕП в София.
В края на 2008 година 17% от населението на ЕС или близо 85 милиона души са живели под прага на бедността.

Равнището на риска за бедност е по-високо сред децата и младите хора до 17-годишна възраст (20%), отколкото за населението като цяло. От възрастните хора 19% също са изложени на повишен риск от бедност, подчертава резолюцията на португалката Илда Фигейредо (ЕОЛ/СЗЛ), която беше приета от ЕП.
Въвеждането на схеми за минимален доход във всички страни членки на ЕС, състоящи се от конкретни мерки за финансово подпомагане на лицата с недостатъчни доходи, както и улесняване на достъпа до услуги, е един от най-ефективните начини за борба срещу бедността, гарантиране на адекватен жизнен стандарт и засилване на социалната интеграция, се отбелязва в резолюцията.
Схемите за минимален доход трябва да са в размер на 60 процента от средния доход в съответните държави членки, се посочва в одобрения текст, призоваващ Европейската комисия да представи инициатива в тази област, която да доведе до разработване на план за действие на равнище ЕС.
С резолюцията депутатите също така се стремят да привлекат вниманието към увеличаващия се брой на работещите бедни. Те подчертават, че минималната работна заплата винаги трябва да превишава прага на бедността, а работниците, които поради редица причини са под прага на бедността, трябва да имат право на “безусловни” надбавки.


Подобни публикации