17

юли

ribbon

Студенти от БСУ гостуваха на Атомната електроцентрала в Козлодуй

Публикувано в: Образование;
От: pointburgas

Група студенти от Центъра по информатика и технически науки, специалност Комуникации и електронизация за ВЕИ посетиха АЕЦ Козлодуй. Посещението беше ръководено от доц. д-Ñ€ инж. Камен Сейменлийски. Студентите бяха посрещнати от г-жа Слава Маринова, ръководител група “Информационен център” към “Връзки с обществеността” на “АЕЦ Козлодуй”, която много любезно организира посещението им.

На първо място студентите посетиха „Командния щит” на 6-ти енерго блок, откъдето се управляват процесите в реактора. Тук студентите се запознаха с принципите на работа на „Информационно управляващите комплекси” в АЕЦ, които се използват и в цялата енергийна система.
В „Генераторна зала”, студентите се запознаха с методите за производство на електрическа енергия. В “Открити разпределителни уредби 400, 220 и 110 kV”(ОРУ) и командна зала, студентите видяха, на практика, как се пренася и разпределя електрическата енергия произведена от АЕЦ Козлодуй в електроенергийната система на България.
Посетени бяха и изведените от експлоатация 1-ви до 4-ти блокове на АЕЦ Козлодуй, където се проведе дискусия за бъдещето на ядрената енергетика. Обсъдени бяха и переспективите за дублиране на съществуващите ядрени мощности с електроцентрали, използващи възобновяеми източници на енергия.
И накрая студентите констатираха от Контролно-измервателното табло на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй, че радиационния фон в централата е много под пределно-допустимите граници – 0.12 микросивърта за час, при норма 0.6 микросивърта за час.


Подобни публикации