15

яну

ribbon

Пилотна матура по математика пробва утре МОН

Публикувано в: Образование; (10) прочитания
От: pointburgas

16 088 дванадесетокласници от 213 профилирани, общообразователни и професионални училища от цялата страна утре ще вземат участие в изследването за нивото на знания и практически умения по математика в края на гимназиалния етап.
Изследването е анонимно и резултатите от него ще бъдат използвани само за анализи и последващи мерки за усъвършенстване на действащите в момента учебни програми по математика.

Ако обаче ученикът желае да научи резултатите от представянето си, той ще може да направи това чрез специален номер, който ще попълни преди започване на изследването.
То съдържа три типа задачи – с 4 възможни отговора, от които 1 е правилен; с кратък словесен или числов отговор; без привеждане на решение и с отворен отговор, за които се очаква решение. Ще има и задачи с практико-приложен характер.
Преподаващия учител няма да има право да проверява работите на децата, това ще се извърши от регионална комисия.
Обобщените резултати от изследването ще бъдат представени в средата на февруари.
Диагностицирането на знанията и уменията по математика на 12-класниците е породено от нарастващата необходимост от подготовката на млади хора за продължаване на образованието в инженерни и икономически специалности – кадри, за които изпитва потребност пазарът на труда.

Чрез изследването по математика ще бъдат обхванати между 10 и 20% от учениците от випуска, като ще се създаде възможност за съпоставка между резултатите от обучението на учениците по математика при профилирана и при професионална подготовка, както и между резултатите на училищата от един и същи вид в различните региони.
Подобно изследване е предвидено през месец юни 2014 г. и за ученици в 11. клас. Изследванията ще се правят върху изучавания материал по математика от задължителното обучение в гимназиалния етап от 8. до 11. клас включително.


Подобни публикации
    няма намерени