23

май

ribbon

Випуск 2013 на БСУ хвърли шапките

Публикувано в: Образование;
От: pointburgas

Петстотин абсолвенти от випуск 2013 на Бургаския свободен университет получиха днес своите дипломи за завършено висше образование. На тържествената церемония присъстваха членове на настоятелството на висшето училище, представители на местната и държавната власт, дипломати, роднини и близки на дипломантите. Високото отличие „Доктор хонорис кауза“ на БСУ получи професор Дина Джусубалиева, ректор на Хуманитарно-техническия университет в Алмати, Казахстан.

„Ние, вашите преподаватели, ще бъдем доволни, ако сме ви научили как да търсите пътищата за решаване на неочаквани, сложни проблеми. Към това се стремяхме и това искахме да постигнем, защото добрият университетски преподавател е този, който влиза в аудиторията не само за да преподаде това, което вече знае, а и да породи вълнение около знанието и неговата професионална употреба.”, посочи в обръщението си към абсолвентите ректорът проф. д-р Васил Янков.

По традиция първи получиха своите дипломи отличниците на випуска, които тази година са четиринадесет от осем различни специалности. Те бяха удостоени и със специално свидетелства за постигнати високи резултати в обучението и доказан стремеж към издигане авторитета на академичната общност.

За първи път в своята история Бургаският свободен университет отличи днес със званието „почетен професор” изявени академични преподаватели със собствен принос за развитието и утвърждаването на университета. Почетното звание получиха професор Иван Куцаров, професор Евангелий Андронов, професор Димитър Доганов, доцент Александър Атанасов. Посмъртно бе удостоена професор Емилия Къндева – дългогодишен преподавател в Центъра по юридически науки, негов декан и основоположник на специалността „Публична администрация”.


Подобни публикации