23

ное

ribbon

НОИ отчете 326 600 безработни

Публикувано в: България;
От: pointburgas

Националният осигурителен институт установи, че трайно безработните са се увеличили с 58%, през третото тримесечие на 2010 г. спрямо същия период на м.г. Така хората, които не могат да си намерят работа повече от година, вече са почти 156 000. Към края на м. септември трайно безработните са близо 220 хил. души.

Едва 16 хил. безработни са намерили работа през летните месеци юли, август и септември. Към края на септември без работа у нас са 326 600 българи. От тях 84% са работили някога. За година броят на заетите пада със 175 000 души. Най-драстично е намалението на заетите във възрастовата група 55-64 г. За година те са намалели с над 40 000.
73% от наетите, или почти 2 млн., работят в частния сектор. Общественият сектор дава работа на 713 000. Спрямо предходното тримесечие това означава, че в обществения сектор работят със 17 000 души по-малко.
Както обикновено най-много българи намират препитание в сектора на услугите – 60 на сто от всички заети, всеки трети е зает в индустрията, а в селското и горското стопанство работниците са 228 000.


Подобни публикации