22

мар

ribbon

Квота от 5 лодки за разходка по Ропотамо обяви РИОСВ

Публикувано в: България;
От: pointburgas

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас обяви конкурс за туристическа дейност по Ñ€.Ропотамо – за разходка с лодка в резервата. Маршрутът е от пристана край моста на реката до устието й и обратно. По тази дейност трябва да бъдат обезпечени всички условия, свързани с безопасното транспортиране на туристите, в това число и осигуряването на подходящи плавателни съдове, поддържани в изправно техническо състояние.

За осигуряването на безопасна работа на екипажа някои от изискванията са той да притежава необходимата квалификация, да поддържа кейовото място на пристана на реката, определено за престой на плавателните съдове.

Предвидено е дейността да се извършва с не по-малко от три и не повече от пет лодки, всяка от които с капацитет над 35 до 50 места за седящи пасажери, без екипажа.
За извършване на този вид туристическа дейност плавателните съдове трябва да са регистрирани в Изпълнителна агенция „Морска администрация”. Срокът, за който ще бъде сключен договор с избраната фирма, е пет години.
Началната конкурсна цена на туристическата дейност за година е определена в размер на 47 000 лв., с включен ДДС. Оценяването и класирането на допуснатите предложения ще се извършва по критерий “най-висока предложена цена”. Победителят ще стане ясен следващия месец.


Подобни публикации