28

фев

ribbon

Президентът предложи “образователен паспорт”

Публикувано в: Образование; (13) прочитания
От: pointburgas

Президентът Георги Първанов излезе със статия за развитието на училищното образование, писана в съавторство с още петима души, от името на Гражданското движение “Алтернатива за българско възраждане” (АБВ). В увода към материала се посочва, че проблемите на училището са траен ангажимент на екипа на Георги Първанов и по време на учителските протестни действия през 2005 – 2007 г. президентът е играл активна роля в диалога със синдикатите и правителството .

В статията се дават “12 идеи за развитие на българското училище“. Сред тях са задължителен характер на предучилищното образование след 5-годишна възраст, обхващане на всички подлежащи на обучение и изпреварващи мерки, предотвратяващи отпадането от образователната система.

Предлага се въвеждането на електронен регистър и електронен образователен паспорт за всички деца и младежи от 5-годишна възраст до 12 клас, с оглед осигуряването на актуална информация за образователното и здравословното състояние, както и миграцията на учениците в училища в страната и извън страната. Предлага се въвеждане на форми на обучение, които ще позволяват на отпадналите да се завръщат и да получат съответната образователна степен и професионална квалификация.

Освен часовете за наваксване на пропуснат материал такава роля, според авторите, може да играят вечерните училища. “Върху основата на практиките и опита на някои европейски страни, заслужава да се обмисли и идеята за разкриването на нов тип училище – “Втори шанс”. За реализация на тази идея би могло да бъде използвана базата на закритите училища-интернати, някои от които са реновирани чрез програмата на Министерството на образованието “Енергийна ефективност”, се посочва в препоръките.

Като важни мерки се посочват достъпността на учебното съдържание като език и материал, подобряване на външната и вътрешната системи за оценяване, развитие на общественото начало, публично-частните партньорства и ролята на училищните настоятелства в образователната система, обвързване на средното образование с изискванията на висшето образование и пазара на труда, реорганизация на системата за професионално обучение и по региони и др.

Статията на Първанов, писана в съавторство с Кирчо Атанасов, Зора Попова, Мариана Тодорова, Костадин Паскалев и Андрей Бунджулов идва в момент, когато проектозаконът за училищното образование е замразен. Макар че първоначалният му вариант бе представен преди година и оттогава последваха редица обществени обсъждания, преди седмица се оказа, че на преден план в образователното министерство сега е писането на концепция, която ще предшества закона.


Подобни публикации
    няма намерени