4

ное

ribbon

Парите за университетите – според мястото в класацията

МОМН представи рейтинговата система за висшите училища

Публикувано в: Образование; (23) прочитания
От: pointburgas

От средата на 2011 г. рейтинговата система на университетите ще бъде реален инструмент за финансиране – за най-добрите професионални направления приоритетно ще има пари, а за лошите ще бъдат намалени. Идеята е в бъдеще държавата да престане да ги издържа, заяви министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов след представянето на рейтинговата система на висшите училища в интернет, предаде БТА.

Той уточни, че от 2011 г. може да започне да се намалява финансирането с 10% в професионалните направления с най-слаби резултати, показани в рейтинговата система. Тези средства ще бъдат пренасочени при най-добрите специалности във висшите училища, добави министърът.

Интернет базираната рейтингова система на висшите училища ще бъде достъпна за български и чуждестранни потребители от полунощ, а целта й е да подпомогне избора на университет, съобщи Дарик радио.

Всеки кандидат-студент ще може да прави свой собствен рейтниг на висшите училища у нас според личните си интереси, потребности и очаквания и по този начин да избере къде да учи.

Адресът на системата е http://rsvu.mon.bg/ и ще бъде активен от петък. Тя дава цялостна представа за системата на висшето образование у нас, заяви при представянето на системата министър Игнатов. Той отбеляза, че рейтинговата система ще окаже влияние върху бъдещето финансиране на висшите училища.

Програмният директор на института “Отворено общество” Боян Захариев посочи, че това е рейтингова система, а не рейтинг на висшите училища. Въз основа на заложените в системата 51 индикатора потребителите могат да направят над един милиард различни класации на висшите училища.

Рейтинговата система представлява класация по професионални направления и тя няма за цел да подреди висшите училища, както и да каже кое е най-доброто от тях в България, уточни Боян Захариев.

В зависимост от това дали се е ориентирал към икономика, хуманитарни или технически науки, медицина, право или изкуства, дали държи на научната дейност или на материалната база, кандидат-студентът ще може да класира училищата според своите предпочитания. Освен това ще може да се ориентира как са се реализирали вече завършилите всеки от ВУЗ-овете студенти и дори какви заплати получават.

Системата прави класация на висшите училища по професионални направления, предоставя подробни данни за реализацията на завършилите като доходи, за безработица сред тях.

При изготвянето на класации чрез системата се използват 51 индикатори, както обективни, така и субективни. Те са разпределени в шест групи – учебен процес, осигуряване на учебния процес, научноизследователски процес, социално-битови условия, престиж и реализация на студентите. С най-голяма тежест в крайната класация е реализацията – 30%. Следват учебният процес и научноизследователският принос – с по 20%; престижът, който представлява обществената оценка (15%); осигуряване на учебния процес (10%); социално битови условия (5%).

В България има 51 висши училища, като от тях 37 са държавни, а 14 – частни. Тези 51 висши училища обучават за 2010 г. над 250 000 студенти в над 600 специалности, разпределени в 52 професионални направления. В края на учебната 2010-2011 г. над 65 000 ученици ще завършат средното си образование и ще бъдат първите потребители на новата система.