26

сеп

ribbon

Има визия за бъдещия научен център в Бургас

Публикувано в: Образование; (17) прочитания
От: pointburgas

Концепцията за научен център от нов тип, който предстои да бъде изграден в Бургас, ще бъде представена на дискусия по проекта „Науката в Югоизточна Европа“ (SEE Science). В рамките на кръглата маса, която ще се проведе в петък в община Бургас, ще бъде предентирани проектът и резултатите от него до момента. Ще се представят снимки от научни центрове в Европа, виртуалният научен център по проекта, както и пилотна дейност „отворена технологична лаборатория“ за деца и ученици.

Също така ще бъдат събрани мнения и препоръки относно бъдещия научен център в Бургас и участниците ще направят предложения за ефективността на дейностите по проекта. SEE Science има за цел да стимулира интереса на младите хора към науката, технологиите и иновациите, като за целта ще се изгради мрежа на научните центрове в Югоизточна Европа.
Другите партньори по проекта са община Дебрецен и Университетът в Дебрецен – Унгария; Център за научно образование (CSE) – Патра, Гърция; Център за изследвания – Югоизточна Европа (SEERC) – Солун, Гърция; Музеят на науките в Тренто (MUSE) – Италия; Мрежа на научните центрове (SCN) – Австрия; Център за научна и техническа информация (Schola LUDUS) – Словакия; Център за изследвания и анализи – София, България.