2

апр

ribbon

Два проекта представя най-старият бургаски университет

Публикувано в: Образование; (28) прочитания
От: pointburgas

Два нови проекта ще представи в четвъртък бургаският университет “Проф. д-р Асен Златаров”. Първият от тях е свързан с развитието на електронните форми на дистанционно обучение, а вторият е предазначен за усъвършенстването на системата за управление на висшето училище.

Проектът “Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на университет “Проф. д-р Асен Златаров” цели по-успешна социална и трудова реализация, чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение, развитие на система за учене през целия живот и развитие на дистанционни форми на обучение. Продължителността на този проект е в рамките на 24 месеца.
Вторият проект “Усъвършенстване системата за управление в университет “Проф. д-р Асен Златаров” ще въведе система за електронен документооборот, което да допринесе за повишаване на ефективността на образователният процес. Продължителността на проекта е 20 месеца.
Университет “Проф. д-р Асен Златаров” ще реализира двата проекта с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Подобни публикации
    няма намерени