31

яну

ribbon

Приморско и Китен се обявиха срещу морска ферма за дъгова пъстърва

Публикувано в: България; (42) прочитания
От: pointburgas

Стотици жители на Приморско и Китен излязоха днес на масов протест срещу концесия в морето за изграждане на голяма ферма за развъждане на пъстърва. Варненската фирма “Бон-визия и развитие” ООД е получила разрешение от Басейнова дирекция Варна да ползва морската територия срещу най-атрактивните плажове на южночерноморската община. В морето ще бъдат изградени три стоманени конструкции – всяка с диаметър 22 метра, височина над водата в плавен режим 6 метра и дълбочина на мрежата под водата 9-11 метра. Металната конструкция ще тежи 18 тона, с площ 100 дка и ще бъде разположена на около 2 мили навътре в морето.

Особено тревожно за гражданите е, че няма оценка за това, какво въздействие би оказало построяването на огромната ферма за несвойствена за района риба спрямо естествените популации на морските видове. Рибарите са сигурни, че подобни съоръжения ще пресекат естествената миграция на рибата, която традиционно живее в региона и ще отклоняват пасажите далеч от бреговете. Възможни са и по- тежки дългосрочни поражения върху и без това намаляващите популации от черноморска риба в българските води.
Развъжданата изкуствено пъстърва ще бъде хранена с гранули от черен дроб, което ще създаде огромна замърсеност с биоотпадъци на крайбрежните води и със сигурност ще обрече едни от най-красивите ни плажове, възмущават се местните хора. Това изправя пред провал основния поминък на населението – туризма.
Ограничените територии за риболов, неконтролируемото замърсяване на околната среда с биологични отпадъци и новите за акваторията болести, които неминуемо идват с този тип рибарници, са част от другите теми, които взривиха общественото недоволство в Приморско.

Част от общинските съветници в морския град внесоха предложение за декларация срещу концесията. Започналата процедура от Басейнова дирекция не е била по никакъв начин съгласувана или обсъждана с местните власти или населението на общината. Съветниците призовават Министерството на околната среда и водите да стопира процедурата и да откаже издаването на разрешение.

Още в средата на миналото лято от кметството в Китен са излезли с отрицателно становище във връзка с писмо с входящ номер 1044 от 27.07.2012, в което “БОН-визия и развитие” ООД е изявила желание да изгради ферма за дъгова пъстърва. Три дни по-късно се събира кметски съвет, който след запознаване с проектната документация не дава съгласие да бъде изградено подобно съоръжение.
Съмнение буди и фактът, че въпросната фирма е регистрирана преди по-малко от година на името на двама младежи и едва ли има голям опит в подобни дейности. Не е ясен критерият, според който държавната институция веднага е предоставила “карт бланш” за процедура за ползване на морските води южно от Приморско на въпросното дружество.
Хората дошли на протеста днес се заканиха, че ако не бъдат уважени техните искания са готови да паркират лодките си на пътя Бургас –Царево и да го блокират не с часове, а с дни, но да не допуснат унищожаване на туризма и риболова в района, заради определени частни интереси.
Решение от 7 декември 2012 на РИОСВ – Бургас пък дава зелена светлина на проекта, без да бъде извършена оценка за въздействие на околната среда, тъй като „нямало вероятност да окаже значително въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони”, се казва в становището.

.


Подобни публикации
    няма намерени