23

ное

ribbon

Публикуваха екооценката за “Бургас – Александруполис”

Публикувано в: Бургас; (44) прочитания
От: pointburgas

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) предоставя на интернет страницата си обществен достъп до доклада за ОВОС за инвестиционно предложение за “Нефтопровод за суров нефт Бургас – Александруполис” за участъка от нефтопровода на българска територия: http://www2.moew.government.bg/recent_doc/preventive/note_DOVOS_BA.doc.

На следващ етап МОСВ ще публикува и разширеното нетехническо резюме за целия нефтопровод от Бургас до Александруполис, както и доклада за ОВОС за участъка от нефтопровода на гръцка територия, след като двата документа бъдат предоставени от възложителя „Транс Болкан Пайплайн Б.В.–клон България” и от гръцката страна.

МОСВ определи като засегнати всички общини, през чиято територия се предвижда да премине трасето на нефтопровода (Несебър, Поморие, Бургас, Созопол, Камено, Средец, Болярово, Елхово, Тополовград и Свиленград), съвместно с които възложителят да организира срещи за обществено обсъждане. Задължение на компанията е да предостави на тези 10 общини екземпляри на хартиен носител от доклада за ОВОС с всички приложения към него за трасето на нефтопровода на българска територия и окончателния вариант на нетехническото резюме на български език за цялото трасе на нефтопровода за българска и гръцка територия.